Informace o nás

Školka začala svou činnost v roce 2000. Zaměřili jsme se především na děti od 1 roku do 6 let, které nenavštěvovaly žádný dětský kolektiv a potřebují své vrstevníky poznat.

Pracujeme s malými skupinkami ( max. 5 dětí / 1 dospělý)

Pro děti jsou denně připraveny programy s výtvarnou, pohybovou a hudební činností. Oproti klasickému zařízení, máme herny zařízené jako dětské pokojíčky, tak, aby si děti co nejpřirozenější formou zvykaly na nové prostředí. Pro děti jsou naše pracovnice „tety“, které děti oslovují jménem a tykají jim.

 Nejdůležitější pro nově příchozí děti je adaptace. Ta probíhá denně po dobu jednoho týdne, popřípadě 14 dní a to dle konkrétních potřeb dítěte.Vždy informujeme rodiče, jak se dítě chová a jakým způsobem je s ním potřeba pracovat, aby vstup mezi děti pro ně byl co nejméně stresující.

Po skončení adaptace je na rodiči jak často bude dítě studio navštěvovat. Doporučujeme však alespoň 2x týdně a pravidelně. Dítě si tak osvojí návyky, které využije v mateřské škole.

Mimo heren máme k dispozici i zahradu se spoustou dětských lákadel ( pískoviště, skluzavky, houpačky, odstrkovadla).

Přejeme si, aby se Vaše dítě u nás dobře cítilo a proto vždy vycházíme z individuálních potřeb dítěte. Ani jednotlivé programy dětem nevnucujeme a necháváme na něm a na naší motivaci, zda – li se přidá. S dětmi pracujeme již několik let. Všichni pracovníci jsou řádně proškoleni, většinou s pedagogickou nebo zdravotní praxí.

Mimo programy v našem studiu, jezdíme s dětmi i na školky v přírodě nebo letní minitábory. I na těchto akcích máme jen omezený počet dětí. Na čtyři děti je k dispozici jeden pracovník. Pobyty jsou týdenní.


Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.


Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.


Kontakt

Školka ŽELVIČKA

Španielova 1701/52a, 16300 Praha 6

+420 604 433 057