Ceník služeb: platný od 1.2.2023

MĚSÍČNÍ PAUŠÁL  -  celodenní               10.000,-  (53,-Kč/hod.)

-         docházka denní 7,30 – 17,00 hodin – v ceně je obsaženo denní péče, pitný režim, pedagogický a zdravotní dozor, výtvarný a pracovní materiál, provozní režie školky, hygienické potřeby

Nevyčerpaná částka se z žádného důvodu nevrací, neobsahuje stravné

--------------------------------------------------------------------------------------------

CELODENNÍ PAUŠÁL - 10 ti denní          7.600,-  (80,-Kč/hod.)

-         docházka denní 7,30 – 17,00 hodin – v ceně je obsaženo denní péče, pitný režim, pedagogický a zdravotní dozor, výtvarný a pracovní materiál, provozní režie školky, hygienické potřeby

Je nutné vyčerpat do jednoho měsíce od data zaplacení – nevyčerpaná částka se do dalšího měsíce nepřevádí, neobsahuje stravné


 --------------------------------------------------------------------------------------------

DENNÍ PAUŠÁL - 10 ti denní          5.700,-  (76,-Kč/hod.)

-         docházka denní 7,30 – 15,00 hodin – v ceně je obsaženo denní péče, pitný režim, pedagogický a zdravotní dozor, výtvarný a pracovní materiál, provozní režie školky, hygienické potřeby

Je nutné vyčerpat do jednoho měsíce od data zaplacení – nevyčerpaná částka se do dalšího měsíce nepřevádí, neobsahuje stravné


 --------------------------------------------------------------------------------------------

DOPOLEDNÍ PAUŠÁL -  měsíční            7.300,-   (73,-Kč/hod.)  

                                    - 10 ti denní       4.400,-   (88,-Kč/hod.)       

-         docházka denní 7,30 – 12,30 hodin – v ceně je obsaženo denní péče, pitný režim, pedagogický a zdravotní dozor, výtvarný a pracovní materiál, provozní režie školky, hygienické potřeby

 Je nutné vyčerpat do jednoho měsíce od data zaplacení – nevyčerpaná částka se do dalšího měsíce nepřevádí, neobsahuje stravné

----------------------------------------------------------------------------------------------

 INDIVIDUÁLNÍ MĚSÍČNÍ PLÁN

    - denní docházka permanentka                                   150,-/ hod.

Cena neobsahuje stravné

Předplacenou permanentku je nutné vyčerpat do jednoho měsíce od data zaplacení – nevyčerpané hodiny se do dalšího měsíce nepřevádějí.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ceny za docházku jsou uvedeny včetně DPH.

Za nedodržení vyzvednutí dítěte u celodenní docházky do 17.00 a u polodenní docházky do 12.30 bude účtována sankce 150,- za každou započatou hodinu.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Stravné se hradí zvlášť vždy po ukončení předplacené docházky spolu s úhradou docházky na další období

 STRAVA                                               snídaně                                  20,-

                                                             svačina   (za jednu)                 20,-

                                                             oběd                                        50,-

Ceny za stravné jsou uvedeny včetně DPH.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

HLÍDÁNÍ DĚTÍ NEPRAVIDELNÉ  

 - v době provozní doby                                             150,-/hod.                                       

- večerní hlídání od 18.00 - 22.00                                500,-

- noční hlídání včetně snídaně                                    1000,-

 --------------------------------------------------------------------------------------------

ADAPTACE                                                                 150/ hod.

Individuální přístup k dítěti – zapojení do dětského kolektivu dle jednotlivého dítěte ( může být různě dlouhá), platí se při vyzvednutí dítěte

 

Platby prosím zasílejte na č. ú. 289550846/0300 nebo v hotovosti přímo ve školce. Děkuji.

 

!!!UPOZORNĚNÍ!!!

Za každou započatou hodinu, která přesahuje čas penamentky, bude účtovaná 100,-Kč/hodina. 

Děkujeme za pochopení.


Kontakt

Školka ŽELVIČKA

Španielova 1701/52a, 16300 Praha 6

+420 604 433 057